Cambres frigorífiques

Instal•lem i mantenim cambres frigorífiques a Barcelona i en tota Espanya.

A l’hora de seleccionar un recinte frigorífic el més important és seleccionar un bon aïllament, d’una bona selecció dependrà el consum energètic, és per això que la nostra empresa només selecciona panells frigorífics d’alta qualitat, amb la densitat adequada per a complir les normatives d’eficiència energètica. Instal·lem Cambres Frigorífiques a Barcelona i en tota Espanya.

Existeixen dos sistemes de cambres frigorífiques: Modulars estàndards i Panell industrial

Cambres frigorífiques modulars

Per a les cambres frigorífiques modulars la nostra empresa utilitza cambres BOXCOLD, per la seva gran qualitat i versatilitat.

Construïdes amb panells de xapa galvanitzada pre-pintades color blanc interior i exterior, injectades amb escuma de poliuretà expandit (PUR) amb una densitat de 43Kg/m3. Compleixen amb les normatives higienicosanitàries de la UE.

  • La unió entre panells es realitza per mitjà de ganxos excèntrics
  • Opcionalment es poden subministrar: en planxa plastificada o en acer inox 304
  • Les cambres frigorífiques poden ser amb o sense sòl de panell
  • Se subministren en gruixos de 60cm 80cm 10cm 12cm i 14cm

Les nostres cambres frigorífiques modulars estan dissenyades per a anar incrementant el seu volum en passos de 20cm, partint de les mesures mínimes (interiors) de 83cm d’ample x 63cm de fons x 203cm d’altura. Fins a les necessitats de cada client (sempre sumant passos de 20cm).

Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars
Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars

Les cambres frigorífiques poden ser amb sòl o sense el sòl de panell (en congelació o entresolat el sòl ha de ser aïllat)

De sèrie se subministren amb una porta pivotant de mesures llum 80/90cm x 190cm d’altura, addicionalment es pot subministrar altres mesures, porta corredissa o rampa d’accés.

Poden ser d’acer inoxidable o plastificada, tant la part exterior com la interior, intercalant les diferents opcions, pintada, inox, plastificada. Es pot incorporar ventanillos

Opcionalment, es pot sol·licitar portes amb pas carril i incloure portes de làmines

Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars
Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars
Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars

Amb un sol recinte es poden fer dues cambres, amb un panell divisori, fins i tot es pot unir dues cambres de diferents gruixos per exemple congelació i refrigeració.

Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars
Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars
Grup CIF - Cambres frigorífiques - Cambres frigorífiques modulars

Cambres frigorífiques, amb panell industrial

Per a formar cambres frigorífiques de gran grandària o amb la necessitat d’adaptar la cambra a l’espai existent, salvar columnes, diferents desnivells, etc., utilitzem panell industrial de gran qualitat.

Panell sandvitx de poliuretà injectat amb junta seca encadellada i sistema de tancament amb ganxos excèntrics. A l’hora d’unir els panells l’estrenyi és gradual i uniforme, arribant a realitzar-se un tancament homogeni i de gran qualitat, amb la consegüent disminució de pèrdues de temperatura a l’interior de les cambres frigorífiques. Amb una densitat 40kg/m3.

  • Es poden subministrar en gruixos de: 40mm (sense ganxo), 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225 i 250mm.
  • Es construeixen en: xapa pre-lacada, plastificada, acer inoxidable AISI304 o 316, galvanitzada o en polièster. Alumini lacat blanc i per a sòls amb fusta fenòlica.

Cambres frigorífiques industrials a mesura, adaptades totalment a l’espai

A continuació mostrem el procés d’adaptació d’una cambra a l’espai existent, des de la nau buida fins a culminar la cambra amb les prestatgeries, vegi tot el procés:

Cambres frigorífiques estàndard, modulars, conjunt de cambra, industrials i de gran volum, amb portes de cristall, corredisses o pivotants

Conjunts de cambres frigorífiques

Cambres frigorífiques de gran volum

Galeries: pressioni sobre la imatge per a ampliar-la

Cambres frigorífiques industrials a mesura, adaptades totalment a l’espai

A continuació vam mostrar el procés d’adaptació d’una cambra a l’espai existent, des de la nau buida fins a culminar la cambra amb les prestatgeries, vegi tot el procés:

Cambres frigorífiques estàndard, modulars, conjunt de cambra, industrials i de gran volum, amb portes de cristall, corredisses o pivotants

Conjunts de cambres frigorífiques

Galeries: pressioni sobre la imatge per a ampliar-la

Cambres frigorífiques de gran volum

Galeries: pressioni sobre la imatge per a ampliar-la