Instal·lacions Frigorífiques

Grupcif està autoritzada per a instal·lar i mantenir qualsevol categoria d’instal·lació frigorífica, és a dir amb el nou reglament d’instal·lacions frigorífiques, estem autoritzats per a instal·lacions classe A i classe B.

L’empresa està certificada per a la manipulació de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle (gasos refrigerants) segons nova normativa.

Realitzem: Instal·lacions compactes, a distància, hermètiques i semihermètiques, de congelació i conservació, sigui per a mobiliari frigorífic o cambres frigorífiques.

Grup CIF - Instal·lacions - Instal·lacions frigorífiques amb unitats condensadores hermètiques

Instal·lacions frigorífiques amb unitats condensadores hermètiques

Les solem utilitzar per a petites instal·lacions, poden ser de conservació o de congelació.

​Equips frigorífics compactes o semi-compactes instal·lats en cambres frigorífiques, en el sostre o en les parets de les cambres

S’utilitzen per a cambres petites, se subministren per a congelació i conservació de productes

Grup CIF - Instal·lacions - Equips frigorífics compactes o semi-compactes
Grup CIF - Instal·lacions - Equips frigorífics compactes o semi-compactes

​Equips frigorífics compactes o semi-compactes instal·lats en cambres frigorífiques, en el sostre o en les parets de les cambres

S’utilitzen per a cambres petites, se subministren per a congelació i conservació de productes

Grup CIF - Instal·lacions - Unitats frigorífiques semi-hermètiques

Unitats frigorífiques semi-hermètiques

Per a mitjanes i grans instal·lacions, s’instal·len en congelació i en conservació.

Centrals frigorífiques

Les centrals frigorífiques s’utilitzen quan són molts serveis a alimentar, amb reduccions de capacitat s’aconsegueix un estalvi energètic important

Grup CIF - Instal·lacions - Centrals frigorífiques
Grup CIF - Instal·lacions - Centrals frigorífiques

Centrals frigorífiques

Les centrals frigorífiques s’utilitzen quan són molts serveis a alimentar, amb reduccions de capacitat s’aconsegueix un estalvi energètic important