Servei Tècnic

Servei de manteniment tècnic​
Reparacions frigorífiques
Manteniments correctius i preventius
Avaries urgents: 93 490 89 19

La nostra Empresa ofereix la possibilitat als nostres Clients de contractar servei tècnic per a cadascuna de les seves necessitats: electricitat, fred Industrial, climatització en les tres modalitats: manteniment correctiu, preventiu i reglamentari.

Es pot contractar individualment per a cada modalitat o globalment.

MANTENIMENT CORRECTIU

Qualsevol avaria que se li produeixi els nostres tècnics intentaran solucionar-li-ho al més aviat possible, tant en el sector elèctric o frigorífic.

MANTENIMENT PREVENTIU

No esperi que se li produeixi una avaria (que igual poden arribar), però procuri limitar-les mantenint les seves instal·lacions i maquinària en bon estat, faci que es revisin les instal·lacions com a mínim una vegada a l’any, evitarà consums elèctrics innecessaris, alhora que limités els riscos d’accident al mínim, sap que un condensador brut augmenta el consum elèctric? Sap que els caragols de les proteccions elèctriques s’afluixen periòdicament i es pot produir un incendi o avaria? Eviti-ho i revisi les seves instal·lacions.​

MANTENIMENT REGLAMENTARI (obligatoris)

RSF: (reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques) control i revisió anual de les instal·lacions amb una potència superior a 30 kw.

RITE: (Reglament instal·lacions tèrmiques en edificis) Control periòdic d’instal·lacions de climatització

Mediambiental: control de fugides anual (segons càrrega de refrigerant) per a tota mena d’instal·lació frigorífica amb càrregues de refrigerant superiors a 3 kg.

En l’actualitat qualsevol instal·lació frigorífica amb una càrrega de refrigerant superior a 3 quilos, és obligatori tenir un contracte amb una empresa instal·ladora, en poc temps serà necessari, ja que ningú li podrà reparar la seva màquina (veure nota).

REBT: (reglament electrotècnic de baixa tensió, revisions anuals en locals de pública concurrència.